Gegevens betreffende

De Naam en het Nageslacht

van Huijstee

Informatie over het begin

 het nageslacht vanaf 1580

  "Het wapenschild van van Huystee(n) is van zilver met 3 lelies geplaatst geule (rood) vergezeld beneden van een vierblad sinopel (groen) waarvan de 4 bladen als schuinkruis zijn gerangschikt.

Een wapen als boven komt voor op de lakafdrukken van Wouterus van Huijssteen getrouwd met Adriana van Gemen en van Gerritje en van H.van Huyssteen, op een acte van 7.4. 1778 te Nijkerk, die zich bevindt in het "Protocolboek testamenten van het ambt Nijkerk" (1771-1808,DL.II) in het Rijksarchief te Arnhem, welke Woutherus van Huijssteen op 17.7.1795 verkozen werd tot schout en richter van Nijkerk en de zoon was van Hendrik van Huijssteen van Rijs en als haar weduwnaar 9.4.1762 te Nijkerk, inventaris van zijn boedel maakte".

 

de gegevens zijn tot stand gekomen door onderzoek van:

 Mevr. H. Jansen – van Huijstee

Jan van Huijstee

Thomas van Huijstee